E-Kartoteka

U W A G A :
Właścicieli lokali, którzy nie posiadają jeszcze kodów dostępu
na stronę e-kartoteki zapraszamy do biura po ich odbiór
przy Ul. Ks. S. Andrukiewicza 2 w lokalu 3U.